สมัครสมาชิก

กรุณากรอกเฉพาะข้อมูลจริงเท่านั้น
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

โปรดอ่านก่อน

  1. หมายเลขโทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก
  2. ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร
  3. การฝากเงินเข้าระบบต้องโอนจากเลขบัญชีที่ทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  4. หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบให้แจ้งพนักงานทันที
  5. สมัครสมาชิกเพียง 1 ไอดีเท่านั้น
  6. หากตรวจพบการทำผิดกฏ ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการถอนทุกกรณี